Ons Doel

Stichting SyRo Kids heeft– met uitsluiting van elk winstoogmerk- ten doel het verwerven van goederen, fondsen en andere middelen voor kansarme kinderen en projecten in Ghana.


Kids are our Future -- Ieder kind moet kind kunnen zijn en de kans krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een geweldig individu die een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.